Výukové exkurze 2022

VÝUKOVÉ EXKURZE 2023:

 13.-16. 6. - Broumovsko

16.-19. 6. - Český ráj

Administrace:

1. Po spuštění si rezervujte exkurzi dle svého výběru.

2. V sekci Dokumenty k výukovým exkurzím si projděte Všeobecné podmínky a Reklamační řád.

3. Pokud s nimi souhlasíte, exkurzi můžete zaplatit a vyplnit Cestovní smlouvu (opět sekce Dokumenty)

4. Vyplněnou a podepsanou smlouvu ve 2 kopiích buď doneste do CK, nebo oskenujte a zašlete na adresu cestovka@vspj.cz, dostanete zpět elektronicky podepsanou verzi.

5. E-mailem se následně domluvíme na elektronickém zapisování (na OneDrive) k vybraným tématům, posléze také k organizačním záležitostem (výběr večeří, rooming list atd.) 

Informace k platbám:  

Číslo účtu: 123-5559540297/0100

Variabilní symbol: 2023005 – Broumovsko, 2023004– Český ráj

Platba celé částky do 30 dnů od přihlášení, jinak rezervace propadá.