Dokumenty cestovní kanceláře

DOKUMENTY:

1. Pojištění proti úpadku

2. Garanční fond

3. Koncesní listina

4. Členský list ACK ČR

5. Výpis z živnostenského rejstříku

6. GDPR Vysoké školy polytechnické Jihlava